سال جهش تولید
امروز یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷
 

برنامه هفتگی پزشکان متخصص بیمارستان توحید جم

 

برنامه هفتگی پزشکان متخصص

کلینیک تخصصی بیمارستان توحید جم

27  دی لغایت 3 بهمن  ماه 99

 

 

متخصص داخلی

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکترآسیه شکیب

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

توجه : هر هفته  دوشنبه ساعت 19- 17 متخصص داخلی(به جز روزهای تعطیل)  در درمانگاه شهید تندگویان  مستقر می باشد.

متخصص زنـان

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر مژگان جامعی

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

16:00-18:30

دکتر خاتون رفیعی پور

16:00-18:30

16:00-18:30

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

دکتر آزاده بشرخواه

16:00-18:30

متخصص قلب

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر جنان فرحات

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

دکتر فرهاد محرابی

11:30 - 9

11:30 - 9

متخصص جراحی عمومی

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر  محمد عاقبتی

16:00-18:30

16:00-18:30

16:00-18:30

متخصص ارتوپد

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر افروزه نامی

16:00-18:30

11:30 - 9

دکتر  سعید کرمانی رنجبر

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

16:00-18:30

16:00-18:30

11:30 - 9

 

متخصص اطفال

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر محمد رضا لطفی

16:00-18:30

16:00-18:30

16:00-18:30

11:30 - 9

دکتر شیده اوصیا

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

دکتر محمد جعفر ایزد منش

16:00-18:30

16:00-18:30

11:30 - 9

متخصص اعصاب و روان

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر سعید گران پی

16:00-18:30

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

متخصص چشم و کارشناس بینایی سنجی

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر مهسان اسدی(متخصص چشم)

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

11:30 - 9

علی آذریپک (کارشناس بینایی سنجی)

9-11:30

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

متخصص پوست

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر حمید حمیدی

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

متخصص سونوگرافی

بخش سونوگرافی عصر روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه ویژه مادران باردار  فعال می باشد.

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

99/10/27

یکشنبه

99/10/28

دوشنبه

99/10/29

سه شنبه

99/10/30

چهارشنبه

99/11/01

پنج شنبه

99/11/02

جمعه

99/11/03

دکتر فرشید ابوالقاسم زاده

11:30 - 9

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

دکتر زهرا دهقانی

11:30 - 9

 

قابل توجه مراجعین محترم بیمارستان توحید جم :

جهت دریافت نوبت پزشکان متخصص همه روزه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر به واحد پذیرش 2 کیلینک تخصصی بیمارستان توحید مراجعه نمایید.

شماره تماس:

1- خط شرکتی               5- 4132 داخلی 1023 و 1200و 1300

2- خط شهری               25140-376-077        و         25141-376-077

-         برنامه ماهیانه حضور پزشکان متخصص در بیمارستان توحید در ابتدای هر ماه مشخص می شود.

-         زمان پذیرش بیمارانی که از قبل اقدام به گرفتن نوبت پزشکان متخصص نموده اند در کلینیک تخصصی بیمارستان توحید جم در شیفت صبح ساعت 10:30- 8:30 و در شیفت عصر ساعت 17:30 16:00 می باشد .