سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۳۳
 

برنامه هفتگی پزشکان متخصص بیمارستان توحید جم

 


 

برنامه هفتگی پزشکان متخصص

کلینیک تخصصی بیمارستان توحید جم

25  لغایت 31  اردیبهشت ماه 1400

 

 

 

متخصص داخلی

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر محمد رضا لاجوردی

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

 

دکتر پریرخ محمودی

 

16:00-18:30

­درمانگاه تندگویان

 

16:00-18:30

­درمانگاه تندگویان

 

16:00-18:30

­درمانگاه تندگویان

 

 

متخصص زنـان

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر آرزو قلی زاده

 

16:00-18:30

 

 

 

 

 

دکتر مژگان جامعی

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

-

11:30 - 9

 

دکتر خاتون رفیعی پور

 

 

 

16:00-18:30

 

16:00-18:30

 

 

متخصص قلب

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر جنان فرحات 

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

11:30 - 9

 

 

 

متخصص جراحی عمومی

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر محمد عاقبتی

16:00-18:30

 

16:00-18:30

 

16:00-18:30

 

 

 

متخصص ارتوپد

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر سعید کرمانی رنجبر

16:00-18:30

16:00-18:30

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

 

 

 

دکتر افروزه نامی

 

 

 

 

16:00-18:30

16:00-18:30

11:30 - 9

 

 

متخصص اطفال

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر طاهره پروینی

11:30 - 9

16:00-18:30

11:30 - 9

16:00-18:30

11:30 - 9

16:00-18:30

11:30 - 9

دکتر محمد رضا لطفی

16:00-18:30

11:30 - 9

16:00-18:30

11:30 - 9

16:00-18:30

11:30 - 9

 

 

متخصص گوش و حلق و بینی

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر حمید رضا اوصیا

 

 

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

 

 

 

متخصص پوست

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر حمید  حمیدی

 

 

 

 

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

 

متخصص اعصاب و روان

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر  فرزام پروا

 

 

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

 

 

 

کارشناس بینایی سنجی

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

علی آذر پیک(بینایی سنج)

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

11:30 - 9

 

 

 

متخصص سونوگرافی

بخش سونوگرافی عصر روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه ویژه مادران باردار  فعال می باشد.

 

نام پزشک/  ایام هفته

شنبه

1400/02/25

یکشنبه

1400/02/26

دوشنبه

1400/02/27

سه شنبه

1400/02/28

 

چهارشنبه

1400/02/29

پنج شنبه

1400/02/30

جمعه

1400/02/31

دکتر فرشید ابوالقاسم زاده

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

9-11:30

16:00-18:30

11:30 - 9

 

 

قابل توجه مراجعین محترم بیمارستان توحید جم :

جهت دریافت نوبت پزشکان متخصص همه روزه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر به واحد پذیرش 2 کیلینک تخصصی بیمارستان توحید مراجعه نمایید.

شماره تماس:

1- خط شرکتی               5- 4132 داخلی 1023 و 1200و 1300

2- خط شهری               25140-376-077        و         25141-376-077

-         برنامه ماهیانه حضور پزشکان متخصص در بیمارستان توحید در ابتدای هر ماه مشخص می شود.

-         زمان پذیرش بیمارانی که از قبل اقدام به گرفتن نوبت پزشکان متخصص نموده اند در کلینیک تخصصی بیمارستان توحید جم در شیفت صبح ساعت 10:00- 8:30 و در شیفت عصر ساعت 17:00 15:30 می باشد .