سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۲۳
 

بوشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
بوشهربوشهربوشهربیمارستان سلمان فارسیبوشهر-بهمنی-خیابان سلمان فارسی33442815آقای خدادادی917373730919دولتیبستری
بوشهربوشهربوشهرکلینیک تخصصی مبعثخیابان امام روبروی استانداری33244051-2عزیززاده9173766356تامین اجتماعیسرپایی
بوشهربوشهردیلمشبکه بهداشت دیلمخیابان امام خیابان شهدا33244051-2خانم بهبهانی9179717889دولتیسرپایی
بوشهربوشهردیلمدرمانگاههای روستایی دیلمخیابان امام خیابان شهدا33244051-2خانم بهبهانی9179717889دولتیسرپایی
بوشهربوشهرجمشبکه بهداشت جممیدان امام حسین27624321محمدرضا عندلیب9177752146دولتیسرپایی
بوشهربوشهردیرشبکه بهداشت دیربلوار معلم28223803حسن فخرایی9171711426دولتیسرپایی
بوشهربوشهربوشهربیمارستان قائم بوشهرخیابان بیسیم31535500-9مهدی دهقانی9174575577نیروههای مسلحسرپایی
بوشهربوشهربرازجاندرمانگاه نبوتخیابان شهید چمران34220999عبدالحمید خواجه9176670250نیروههای مسلحسرپایی
بوشهربوشهربوشهردرمانگاه ابوالفضلخیابان ساحلی33342710اقای چاهشوری9371369278دولتیسرپایی
بوشهربوشهربرازجاندرمانگاه شبانه روزی نویدروبه روی بیمارستان 17 شهریور34259102نجمه زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانمرکز تصویر برداری نویدروبه روی بیمارستان 17 شهریور34339115نجمه زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرکلینیک دی بوشهرخیابان امام نرسیده به پل پوردرویش33331265حسن اطمینان9399127646خصوصیسرپایی
بوشهربوشهردشتیدرمانگاه صاحب الزمانپشت بانک رفا35329394ابراهیم ظریف فرد9171764270خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرسازمان انتقال خونخیابان امام جنب هتل سیراف33328822-3غلامرضا حاجیانی9177722820دولتیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه رازیبوشهر-خیابان امام-ساختمان طوس33550190میترا فرامرزی9179741808خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه سینابوشهر-خیابان امام-ساختمان قرض الحسنه ابوالفضل33535428خانم رضازاده9173758318خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه مرکزیبوشهر-خیابان امام-ساختمان 115-روبروی بانک ملی گلشن33329019دکتر مینا زعفرانی9019626601دولتیسرپایی
بوشهربوشهردشتیآزمایشگاه دکتر ابوطالبخورموج-خیابان شهید مطهری35321722کلثوم رضایی9179975330خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرکنگانآزمایشگاه دکترکرمیکنگان-جنب پل فلزی37227092بهزاد کرمی9177747584خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرگناوهآزمایشگاه دکتر ثباتگناوه-خیابان امام-کلینیک امام خمینی332121770محسن پورصالحان9166711677خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرمرکز پزشکی هسته ایبوشهر-چهارراه دادگستری-نرسیده به میدان معلم33445990مجید اسدی33445990خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرکنگانسونوگرافی دکتر منصوریکنگان-خیابان امام-جنب پاساژ نامداری37224877شهرام منصوری9177144490خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانداروخانه دکتر رضاییبرازجان خیابان بیمارستان روبرویداروخانه دکتر رضایی34259167عباس الهی9171774042خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانداروخانه شبانه روزی نویدبرازجان روبروی بیمارستان34259121خانم زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرداروخانه 22 بهمنخ امام روبروی ستاد نماز جمعه3322369یحیی رضایی9171711383دولتیسرپایی
۱ ۲ ۳
۷۵ مورد، صفحه ۱ از ۳